Saksliste årsmøte

På årsmøte førstkommende onsdag er følgende saker oppe til behandling.

Sak  1: Åpning

Sak  2: Godkjenning av fremmøtte representanter

Sak  3: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak  4: Valg av møteleder, sekretær og 2 stk til å underskrive protokoll

Sak  5: Behandle idrettlagets årsmeldinger 2018

Sak  6: Behandle idrettslagets regnskap 2018 med revisjon

Sak  7: Behandle innkomne forslag. 

            Sak: 7.1: Idrettslagets 100 års jubileum 2022

Sak  8: Fastsette medlemskontingent 2020 og treningsavgift 2020

Sak 9: Vedta idrettslagets budsjett for 2019

Sak 10: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 11: Valg 2019 

           Styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift