Ekstraordinært årsmøte

Idrettslaget gjennomfører et ekstraordinært årsmøte mandag 03. desember 2018 kl. 18.00 på klubbhuset

Saksliste:

Sak 1: Åpning
Sak 2: Godkjenning av fremmøtte representanter
Sak 3: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 4: Valg av møteleder, sekretær og 2 stk til å underskrive protokoll
Sak 5: Opptak i Norges Danseforbund
Sak 6: Opptak i Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Orienteringssak: Bygging av garderobeanlegg


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift